Hergebruik

Haalbaarheidsstudies hergebruik

Eén van de mogelijkheden om circulaire viaducten te maken is door gebruik te maken van hergebruikte materialen. Op deze pagina vindt u de haalbaarheidsstudies naar de concepten met hergebruik.

Prototypes hergebruik

Uit de haalbaarheidsonderzoeken zijn twee concepten met hergebruik geselecteerd voor het bouwen van een prototype.

  • Nebest - Closing the loop
  • Royal HaskoningDHV - Combinatie Liggers2.0

A9 pilots

Rijkswaterstaat ziet veel potentie in het circulaire concept hergebruik. Na het verkennen van het parcours, werken we bij de A9 aan verschillende pilots om verder te experimenteren met hergebruik van liggers en werken we toe naar een volwassen markt voor hergebruik van liggers.

A44

Het grootste gedeelte van de liggers die vrijkomen uit de A9 geven we een tweede leven in het project A44. Deze pilot gebruiken we om voort te bouwen op de pilots uit de SBIR en meer ervaring op te doen in het hergebruik proces. De lessen en inzichten delen we op deze website.

N201

Sommige liggers zijn beter toepasbaar buiten het hoofdwegennet. Het zou zonde zijn om materialen dan niet hoogwaardig te hergebruiken. De uitdaging is in dat geval dat liggers dan moeten worden overgedragen aan een andere wegbeheerder. Om erachter te komen welke afspraken er gemaakt moeten worden en hoe we die uitvoeren, doen we samen met de Provincie Noord-Holland een pilot. Ook deze lessen komen terug op de website.

Bruggenbank/liggers in opslag

Voor een aantal liggers is op dit moment nog geen nieuwe locatie gevonden. Deze liggers bieden we via een online platform aan om inzicht te krijgen in de vraagkant van hergebruikte liggers en leren we ook hier welke leveringsafspraken we moeten maken en hoe we liggers goed opslaan.