Achtergrond

In 2050 streeft het Rijk ernaar om de Nederlandse economie volledig circulair te maken. Rijkswaterstaat zet zich in om dit doel eerder te bereiken. Vanaf 2030 heeft de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als ambitie om volledig klimaatneutraal en circulair te werken.

De ambitie om circulair te werken geldt ook voor het aanleggen, vervangen en renoveren van viaducten en bruggen. Een enorme uitdaging met een flinke urgentie en daarmee ook veel marktpotentie. Om tot een werkende en economisch verantwoorde oplossing te komen, werkte Rijkswaterstaat in de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten nauw samen met de markt. Het hele proces beslaat 9 stappen, waarvan de eerste 7 nu zijn afgerond.