8. Prototype

Onderstaande consortia werken momenteel aan een prototype van hun circulaire viaduct:

  • ViCi - modulaire boogconstructie, terugwinbare onderbouw
  • Nebest - Closing the loop
  • Royal HaskoningDHV - Combinatie Liggers 2.0

Om de kennis en expertise van alle overige aanbiedingen die binnen de SBIR zijn ingediend te benutten en verder te ontwikkelen, wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulariteitsvraagstuk verder aan te vliegen.