Protocol hergebruik van betonnen liggers

Hergebruik van prefab liggers is mogelijk. Dat is de uitkomst van de pilot die uitgevoerd is bij het viaduct over de A1. De pilot is uitgevoerd met 16 hergebruikte liggers, afkomstig uit het viaduct Europaweg in de A7 in Groningen.

Foto liggers

De veiligheid en levensduur zijn gegarandeerd en met onderzoek en berekeningen onderbouwd. Het volledige proces is vastgelegd in een protocol op basis waarvan SGS een kwaliteitsverklaring heeft afgegeven.

Download het Protocol hergebruik prefab betonnen omgekeerde T-liggers (pdf, 2.1 MB).