Waardevolle lessen over het 1e circulaire viaduct

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het 1e circulaire betonnen viaduct van Nederland.

Het rapport met daarin de belangrijkste lessen en inzichten die zijn opgedaan bij de bouw en het gebruik van dit prototype is vrijdag 15 november 2019 overhandigd aan Cees Brandsen (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat) en Jeroen Bonekamp (directeur Van Hattum en Blankevoort). De conclusie: de opgedane kennis biedt een belangrijke basis voor de doorontwikkeling van circulaire viaducten en bruggen.

Tussen december 2018 en september 2019 is het viaduct getest door het werkverkeer van de bouw van de Reevesluis. Het dek van het circulair viaduct bestaat uit 40 betonnen elementen en kan volledig en ongeschonden worden gedemonteerd, verplaatst en op een nieuwe locatie herbouwd. Zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut.

rapport-circulaire-viaduct_tcm26-281233 ontvangst

Waardevolle lessen

Het demontabele brugdek, het werken met voorspanning zonder aanhechting en de 'shear keys' (nokken die ervoor zorgen dat de elementen in elkaar grijpen) lijken allemaal interessante toepassingen voor circulair bouwen. Wel moet een volgende versie van het ontwerp lichter zijn om op grotere schaal te kunnen worden toegepast. Zo is het huidige prototype geschikt voor de zwaardere verkeersklasse, zoals vrachtwagens. Maar voor een fietsbrug hoeft het ontwerp niet zo robuust en zwaar te zijn. De belangrijkste inzichten en lessen van het prototype zijn te vinden op de projectpagina Bouw circulair viaduct bij Kampen.

De liggers van het prototype van het circulaire viaduct liggen momenteel bij Consolis Spanbeton voor de tijdelijke opslag. Het viaduct zal op een andere locatie worden geremonteerd, om meer kennis en ervaring op te doen. Rijkswaterstaat is nog in gesprek over de herbestemming.

Werkconferentie BLAST-OFF!

De overhandiging van de belangrijkste lessen en inzichten vond plaats tijdens de werkconferentie 'BLAST-OFF!' van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen. In de Open Leeromgeving brachten afgelopen 10 maanden 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen over het circulair bouwen van viaducten en bruggen bij elkaar. Tijdens de werkconferentie presenteerden de themalijnen hun resultaten waarop deelnemers vanuit verschillende invalshoeken reflecteerden.

Strategic Business Innovation Research

Als vervolg op de Open Leeromgeving en de resultaten van het prototype van het circulair viaduct zal Rijkswaterstaat, samen met andere opdrachtgevers, de daadwerkelijke uitvraag van circulaire viaducten en bruggen doen via een Strategic Business Innovation Research (SBIR). Dat is een inkoop- en financieringsmethode waarmee overheden marktpartijen betalen om haalbaarheidsonderzoek te laten doen en prototypes te laten maken voor complexe vragen waarbij nog geen marktoplossing beschikbaar is. Op 13 december 2019 staat een marktconsultatie gepland waar de criteria voor de SBIR worden aangescherpt. Rijkswaterstaat roept andere overheden en bedrijven op om hierbij aanwezig te zijn.