Rijkswaterstaat start Buyer Group Circulaire Viaducten bij PIANOo

Rijkswaterstaat start samen met PIANOo een Buyer Group Circulaire Viaducten. Hierin verkennen Rijkswaterstaat en andere publieke opdrachtgevers hoe zij circulaire viaducten het beste kunnen inkopen. Partijen gaan op deze manier verder met de transitie die is ingezet door de SBIR Circulaire Viaducten.

Wat gaat de Buyer Group Circulaire Viaducten doen?

Met de Buyer Group Circulaire Viaducten gaat Rijkswaterstaat samen met andere publieke opdrachtgevers verkennen hoe zij circulaire viaducten het beste kunnen inkopen. Bij deze verkenning worden nadrukkelijk ook marktpartijen betrokken. Zo werken we aan een goede aansluiting tussen vraag en aanbod en de beste manier van aanbesteden.

De deelnemende opdrachtgevers gaan vervolgens deze werkwijze implementeren in hun aanbestedingspraktijk. Op deze manier wil de Buyer Group marktpartijen stimuleren om circulaire oplossingen aan te bieden, die passen bij een concrete en breed gedragen behoefte van deelnemende opdrachtgevers, zoals bij de Vervangings- en Renovatieopgave.

De focus ligt hierbij op het terugdringen van schadelijke emissies zoals CO2, circulair grondstoffenverbruik en het realiseren van sociale doelen. Met een gezamenlijke ambitie wil de Buyer Group de impact op de circulaire transitie vergroten.

Expositie van inzendingen SBIR Circulaire Viaducten

Tijdens het speciale Buyer Group Festival, op 7 september 2021, gaat de Buyer Group Circulaire Viaducten officieel van start. Bij de start organiseert de Buyer Group een expositie over de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten. Bij deze SBIR van Rijkswaterstaat ontwikkelen op dit moment drie geselecteerde partijen een prototype van een circulair viaduct.

Voor de expositie nodigen we alle 32 deelnemers van de SBIR uit om hun visie op een circulair viaduct te presenteren. Op deze manier krijgt de SBIR een naadloos vervolg. Na de ontwikkeling van concepten gaat de Buyer Group verder met het vormgeven van een optimaal aanbestedingsproces, om zo daadwerkelijk Circulaire Viaducten te realiseren.

Deelnemen aan de Buyer Group Circulaire Viaducten?

De Buyer Group maakt optimaal gebruik van de verworven kennis bij de SBIR Circulaire Viaducten. Rijkswaterstaat is als opdrachtgever van de SBIR ook deelnemer in de Buyer Groep. Programmamanager Transitiepad Kunstwerken Maya Sule zal de rol van voorzitter vervullen.

Publieke opdrachtgevers die ook de ambitie hebben om viaducten circulair in te kopen, kunnen zich nog aanmelden. Wilt u deelnemen aan de Buyer Group Circulaire Viaducten of u heeft vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een email naar buyergroups@pianoo.nl onder vermelding van 'Circulaire Viaducten'.

Algemene informatie over Buyer Groups is op de website van PianOo te vinden.