Nieuwe prototypes circulaire viaducten: inspiratie voor de hele sector

Voor de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten zijn drie deelnemers geselecteerd om een prototype circulair viaduct te realiseren. Commissielid Andrea Chao is enthousiast over de SBIR: 'Rijkswaterstaat handelt als een launching customer voor circulaire viaducten én beïnvloedt de ontwikkeling van circulair denken tot ver buiten de grenzen van de infrasector'.

Samen met de overige commissieleden koos Chao na een kennisdeelsessie in maart uit tien haalbaarheidsonderzoeken de drie beste voorstellen. ViCi, met modulaire boogconstructie en terugwinbare onderbouw, Nebest met closing the loop en Royal HaskoningDHV met hergebruik prefabliggers mogen hun prototype ontwikkelen. Ze zijn geselecteerd op 3 criteria: (technische) haalbaarheid, economisch perspectief en impact van de oplossing.

Unieke samenwerking

Binnen de SBIR Circulaire Viaducten staat niet het individuele project, maar de transitie naar circulair bouwen voorop. Opdrachtnemer en opdrachtgever werken hierin op een unieke manier samen.  In mei 2021 vond de startbijeenkomst met de drie geselecteerde consortia plaats. Tijdens dit co-creatietraject staat de kenniscommunity van de Open Leeromgeving centraal. Hierin wisselen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen. Het streven is om zo veel mogelijk op basis van open source informatie te delen. Consortia zijn dan ook hoger beoordeeld bij het verstrekken van een open licentie.

De ambitie van Rijkswaterstaat gaat verder dan de drie prototypes binnen de SBIR. Ook de zeven andere consortia die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan, hebben interessante voorstellen ingediend die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulair werken. Om de kennis en expertise van alle overige aanbiedingen te benutten en te ontwikkelen wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulaire vraagstuk verder aan te vliegen.

Boost voor innovatie

Volgens Chao is de impact van de SBIR is niet te overschatten: 'Deze SBIR heeft zonder meer alle deelnemers een boost gegeven om hun innovaties verder te ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ook de partijen die niet zijn geselecteerd, hun ambities niet laten temperen. De achterliggende gedachten en creativiteit bij deze innovaties kunnen ook toepasbaar zijn buiten het areaal van Rijkswaterstaat en in sommige gevallen zelfs buiten de infrasector.'

Op de pagina SBIR Circulaire Viaducten is meer informatie te vinden over het proces van de SBIR en de volgende stappen.