Video: Bouw circulair viaduct Kampen

video: Bouw circulair viaduct Kampen

Circulair viaduct
#RWSinnoveert
Het eerste brugdek van circulaire betonnen elementen.

Je kunt het verbreden, verlengen of demonteren en op een andere
plek weer opbouwen.

Dankzij samenwerking van Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort
en prefab bouwer Consolis Spanbeton is deze droom werkelijkheid geworden.

Dit viaduct bestaat uit 40 circulaire prefab betonnen elementen. Elk element heeft een holle ruimte en is voorzien van zogenoemde 'shear-keys'. Met elastische, stalen kabels brengen we de elementen op spanning om samen een complete ligger te vormen.

Voor dit prototype zijn 8 elementen in de lengte aan elkaar gespannen
om 5 samengestelde liggers te creëren. 5 van deze prefab liggers naast elkaar
zijn goed voor een viaduct van 20 meter lang en 7,5 meter breed. Binnen 1 dag transporteren we de liggers en plaatsen we ze op een stalen fundering.

Hier worden ze verbonden, waarna we veiligheidsvoorzieningen aanbrengen.De dwarsvoorspanstaven zorgen voor samenhang tussen de 5 liggers, die 1 brugdek vormen. Bij gebruik registeren meetsensoren de bewegingen tot 0,1 mm in het brugdek en de spanning in de stalen kabels. Zo komen we te weten hoe het circulaire viaduct zich gedraagt in 9 maanden actief gebruik.

Na 9 maanden demonteren we het viaduct. Eerst verwijderen we de stalen randelementen die het risico beheersen van een falende dwarsvoorspanstaaf. Daarna verwijderen we de overgangsplaten die de liggereinden dragen en graven we de grond die tegen de liggerkoppen aanligt weg. De volgende stap is het demonteren van het viaduct.

De liggers die aan elkaar verbonden waren, maken we binnen 4 uur los en hijsen we uit. We brengen de liggers terug naar Koudekerk aan den Rijn, waar ze vorig jaar zijn opgebouwd.

Hier leggen we 1 ligger op een assemblageframe en demonteren we die bij wijze van proef. We halen de spanning van de ligger en verwijderen de 3 voorspankabels. Dan bekijken we hoe de voegen zich hebben gedragen. Het voegmateriaal kan gemakkelijk worden weggenomen en mag zich niet hechten aan de elementen. Zo kunnen we de elementen zonder beschadigingen hergebruiken op een nieuwe locatie.

Voor een circulaire economie is samenwerking en kennisdeling nodig.
We delen daarom de kennis die we hebben opgedaan. Hiermee stimuleren we andere partijen om ook te bouwen aan circulaire viaducten. Samen zorgen we ervoor dat we grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen hergebruiken.

Meer informatie?
Kijk dan op: www.circulairviaduct.nl
Een productie van Rijkswaterstaat 2019