Start Open Leeromgeving Circulair Viaduct

De Bouwcampus en Rijkswaterstaat zijn op 12 maart 2019 gestart met de Open Leeromgeving Circulair Viaduct. Daar krijgt iedereen in de ontwikkel- en bouwketen de ruimte om kennis met elkaar te delen en noodzakelijke nieuwe kennis te ontwikkelen.

circulair viaduct bouwcampus

Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot afspraken en uitgangspunten over inkoop en aanbod van circulaire viaducten en daarmee tot het samen creëren van een circulaire bouw. De open leeromgeving begon op 12 maart 2019 met een startbijeenkomst bij De Bouwcampus in Delft.

Stimuleren ontwikkeling circulaire viaducten

Met de Open Leeromgeving willen Rijkswaterstaat en De Bouwcampus samenwerken en cocreatie stimuleren om daarmee de ontwikkeling van circulaire viaducten en bruggen op gang te brengen. In het hele land experimenteren opdrachtgevers en opdrachtnemers al met circulaire innovaties. Aan de hand van deze pilots en projecten kunnen we ervaringen delen en daarmee circulaire kennis vergroten. Ook de tussentijdse resultaten van het gebruik van het eerste circulaire viaduct (prototype) in Nederland worden ingebracht. Na de startbijeenkomsten volgen er de aankomende periode vervolgsessies voor verdieping op de zes themalijnen:

  • techniek en ontwerp
  • materiaal en circulariteit
  • technologie
  • inkoop en aanbesteding
  • business- en valuecase
  • ketensamenwerking

Binnen deze themalijnen gaan we in werkgroepen gezamenlijke afspraken en uitgangspunten over inkoop en aanbod van circulaire viaducten opstellen en eind 2019 opleveren.

Monitoring prototype Circulair Viaduct

Het prototype van het circulair viaduct blijft gedurende de gehele proefperiode tot en met de zomer van 2019 op de huidige locatie nabij Kampen. Daardoor is het mogelijk om de monitoring onder dezelfde condities te blijven doen. Na afsluiting van de proefperiode aan het eind van de zomer 2019 wordt het prototype gedemonteerd waarna we de resultaten gaan analyseren. De resultaten kunnen we naar verwachting eind oktober 2019 presenteren.

Gedurende de proefperiode wordt de brug continue gemonitord. Hierbij worden twee systemen getest: een uitwendig monitoringssysteem aangebracht door DSI, en een inwendig monitoringssysteem aangebracht door Consolis Connect. De geplaatste sensoren meten wat het effect is van belasting door passerende voertuigen op het viaduct. Op 22 februari 2019 hebben we de monitoringssystemen getest door een zogenaamd kalibratievoertuig van zestig ton te plaatsen op drie cruciale punten van het circulair viaduct. Daarmee zijn de spanning op de voorspankabels, de doorbuiging van het dek en de elementen onderling én de voegen gemeten.

circulair viaduct computer

Samenwerkingsverband circulair viaduct

Het eerste circulaire viaduct in Nederland is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen bouwbedrijf Van Hattum en Blankevoort, prefab-bouwer Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat. Het gaat om een prototype dat is geplaatst op het werkterrein van de bouw van de Reevesluis nabij Kampen, waar alleen het bouwverkeer over het circulair viaduct rijdt.