3. Open Leeromgeving

Gezamenlijke aanpak voor afspraken over circulaire viaducten en bruggen

De Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen is een initiatief van De Bouwcampus en Rijkswaterstaat. In de periode maart - november 2019 wisselden 60 deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen in de Open Leeromgeving kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen. Op deze manier creëert de sector een gezamenlijk beeld over wat nu al circulair uitgevraagd kan worden en welke innovatievragen nog door ontwikkeld moet worden.

De sector heeft de afgelopen jaren in diverse pilots en projecten al kennis en ervaring opgedaan met circulair bouwen. In de Open Leeromgeving zochten de deelnemers verdieping op in verschillende themalijnen:

  • Business- en Valuecas
  • Inkoop en Aanbesteding
  • Ketensamenwerking
  • Materiaal
  • Ontwerp
  • Technologie en Data

Waarom deze leeromgeving?

Het Rijk heeft de ambitie om de economie van Nederland in 2050 volledig circulair te laten zijn. De Transitieagenda Bouw wil daarom in 2023 alle infrastructuur circulair uitvragen. Circulair bouwen kan op veel verschillende manieren. Het gebeurt ook al op vele plekken: overal in ons land experimenteren bouwers en bedrijven met circulaire innovaties. Het zou zonde zijn als al die partijen al die kennis voor onszelf zouden houden. Ook in de bouwsector staat 'kennis delen gelijk aan kennis vermenigvuldigen'. De enorme uitdaging van de vervangingsopgave van viaducten en bruggen heeft daarnaast veel marktpotentie, en tegelijkertijd ook urgentie. Het moment van doen is NU! De Open Leeromgeving gaf, samen met de sector, invulling aan deze urgentie.

Doorontwikkeling van innovatie via een SBIR-uitvraag

Rijkswaterstaat gebruikt de resultaten van de Open Leeromgeving in lopende projecten. Daarnaast wil Rijkswaterstaat de doorontwikkeling naar circulaire viaducten en bruggen nog een extra prikkel geven. Als vervolg op de Open Leeromgeving steunt Rijkswaterstaat bedrijven actief bij het uitwerken en doorontwikkelen van innovaties. Hiervoor benutten zij de zogenoemde Strategic Business Innovation Research (SBIR) regeling.

Bekijk hier de videocompilatie van het traject 'Open Leeromgeving Circulaire Viaducten en Bruggen'.