SBIR: klaar voor de prototypes

De Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten heeft op 16 maart 2021 de fase van de haalbaarheidsonderzoeken afgerond. Rijkswaterstaat heeft het afgelopen half jaar intensief samengewerkt met de tien deelnemende consortia.

Op 23 april 2021 zal de beoordelingscommissie bekend maken welke 3 consortia met hun ingediende oplossingsrichting door gaan naar de prototype fase van de SBIR Circulaire viaducten.

Unieke samenwerking om tot een optimaal resultaat te komen

Het projectteam SBIR Circulaire viaducten heeft in de fase van de haalbaarheidsonderzoeken begeleidingsteams voor de consortia benoemd. Ondanks de digitale afstand in deze tijd heeft het SBIR projectteam samen met de tien consortia zoveel mogelijk de kenniscommunity van de Open Leeromgeving doorgetrokken. Vooral de beoordelingscriteria (technische) haalbaarheid, impact en economisch perspectief zijn aan bod gekomen.

Gezamenlijk zijn diverse expertmeetings georganiseerd voor vragen en/of belemmeringen, rondom bijvoorbeeld de Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken, de Milieu Kosten Indicator en restlevensduur van materialen.

Kennisexpertise

De consortia konden de kennisexpertise van TNO inzetten. In een gesprek tussen marktconsortia, Rijkswaterstaat en TNO is er een analyse gemaakt die marktconsortia heeft geholpen met de totstandkoming van het haalbaarheidsonderzoek. Ook het Datalab heeft hier een bijdrage aan geleverd door zoveel mogelijk areaalgegevens te verzamelen.