Bouw circulair viaduct bij Kampen

Rijkswaterstaat streeft naar klimaatneutraliteit, nul CO2-uitstoot en een circulaire economie. De deadline voor dit streven is 2030. Samen met marktpartijen willen we onze infrastructuur zo ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken.

Bouw circulair viaduct

We bouwden samen met aannemer Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland. Tussen december 2018 en september 2019 is dit viaduct getest door het werkverkeer van de bouw van de Reevesluis. Het viaduct zal op een andere locatie worden geremonteerd. Rijkswaterstaat is nog in gesprek over de herbestemming.

Het viaduct is circulair: zo is er geen afval, zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig en worden gebruikte grondstoffen op de meest hoogwaardige manier opnieuw benut. Dit is het eerste betonnen viaduct in Nederland dat zo is gebouwd.

Belangrijkste inzichten en lessen circulair viaduct

We experimenteerden binnen dit project met nieuwe techniek en een nieuwe manier van samenwerken. In het integraal advies delen we de belangrijkste inzichten en lessen van het ontwerpen, bouwen, monitoren en demonteren van het viaduct. In de publicatiedatabank van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat zijn de achtergronddocumenten waar we naar verwijzen in het advies en de ontwerpnota te bekijken.

Het verhaal van het eerste circulaire viaduct

Iedereen die aan innovaties werkt, begrijpt dat de totstandkoming van het eerste circulaire viaduct niet zonder slag of stoot zal zijn gegaan en dat het resultaat, nog meer dan van de techniek, afhankelijk is van de mensen die er aan werkten. In de learning history zijn alle 'mensen in dit verhaal' geïnterviewd. Van de verschillende verhalen en puzzelstukjes is één verhaal gereconstrueerd.

Video: zo bouwden we het circulair viaduct

In de video ziet u hoe dit prototype is gebouwd en gedemonteerd.

Open leeromgeving

Tijdens de ontwikkeling van het viaduct is het idee voor de Open Leeromgeving ontstaan. In de Open Leeromgeving wisselden zestig deelnemers van marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen. Als vervolg op de uitkomsten en afspraken uit de Open Leeromgeving zal Rijkswaterstaat bedrijven actief ondersteunen bij het uitwerken en doorontwikkelen van de innovaties, met behulp van de Strategic Business Innovation Research-regeling (SBIR-regeling). Kijk voor meer informatie op de website van De Bouwcampus. Samen zorgen we ervoor dat we grondstoffen op een hoogwaardige manier kunnen hergebruiken.